Medicinos įrangos servisas

UAB „AMI sprendimai“ serviso skyriaus inžinieriai visuomet bus šalia Jūsų įsigytos medicininės įrangos, nuo konsultacijų ją pasirenkant iki utilizacijos, visiškai ją sudėvėjus.

UAB „AMI sprendimai“ serviso skyriaus inžinieriai yra aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys daugiametę patirtį instaliuojant, prižiūrint ir remontuojant mūsų įmonės atstovaujamų gamintojų įrangą Lietuvos ir kitų šalių gydymo įstaigose, nuolat keliantys kvalifikaciją gamintojų rengiamuose mokymuose, taip pat įvairiuose mokymuose, kurie tiesiogiai nėra susiję su medicininės įrangos instaliacija, priežiūra ar remontu, bet yra skirti bendravimo su klientais įgūdžių ugdymui ir kitoms šiame darbe reikalingoms kompetencijoms gilinti.

Pagrindinis UAB „AMI sprendimai“ serviso skyriaus uždavinys – užtikrinti, kad klientui būtų teikiamos įmanomai geriausios paslaugos, per visą medicininės įrangos naudojimo gydymo įstaigoje  laiką: maksimali atliekamų darbų kokybė per trumpiausią įmanomą laiką už pagrįstą kainą.

Konsultacija

Kartu su klientu aiškinamės naujos įrangos įsigijimo poreikį, jo ekonominį pagrįstumą, naujos įrangos instaliacijos galimybes.

Įdiegimas

Instaliacijos plano parengimas, reikalingų išteklių ir komunikacijų projektavimas, paruošimas, įrangos pristatymas, jos instaliacija, išbandymas, personalo mokymai, pakartotiniai personalo apmokymai, su instaliuotu įrenginiu susijusios dokumentacijos paru

Priežiūra

Įrangos techninė priežiūra garantiniu laikotarpiu, laikantis gamintojo nustatyto reglamento.

Aptarnavimas

Atsiradus poreikiui įsigyti medicininės įrangos atsarginę dalį ar aksesuarą, kurių pakeitimui ar įdiegimui nereikalinga specializuota mūsų serviso inžinierių pagalba, užsakysime ir pristatysime Jums reikalingą originalią gamintojo dalį ar aksesuarą  per į

Remontas

Sugedus mūsų prižiūrimai medicinos įrangai, per įmanomai trumpiausią laiką atliksime jos remontą, kuriam naudosime tiek gamintojo suteiktą prieigą remontuoti (atnaujinti)  programinę įrangą, tiek originalias atsargines dalis (sertifikuotas gamintojo), dėl

Utilizavimas

Visiškai sudėvėjus įrangą, galime paruošti jos utilizavimo planą ir jį įgyvendinti.

Įrangos po garantinė priežiūra – pasibaigus įrangos garantiniam laikotarpiui (ir su mūsų įmone pasirašius įrangos techninės priežiūros ir remonto sutartį) atliekame po garantinę įrangos techninę priežiūrą, kuri leidžia maksimaliai ilgai naudoti medicininę įrangą. Laiku ir kokybiškai atlikta techninė priežiūra – raktas į medicininės įrangos tarnavimo ilgaamžiškumą.

UAB „AMI sprendimai“ serviso skyriaus kontaktai:

El. paštas,: service@amis.lt, tel.: +370 620 82628